Projekty UE

Postępy realizacji projektu rozwoju kompetencji na Wydziale Leśnym

Marzec 17, 2015 - 09:01

W przypadku kursów: drwal-pilarz oraz brakarz zostało przeszkolonych łącznie 48 studentów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w niniejszym Projekcie. Realizację zajęć przewidziano w terminie od 27 lutego do 11 marca. Zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Porażynie, z kolei zajęcia praktyczne realizowane są na terenie Nadleśnictwa Grodzisk.

Nowy projekt "Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

Styczeń 04, 2015 - 20:10

Wykonawcą projektu jest konsorcjum złożone z: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

więcej

Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego

Wrzesień 22, 2014 - 00:00

Rozpoczął się Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mający na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego polskich uczelni. Jedną z najwyższych ocen merytorycznych NCBiR otrzymał projekt Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. "Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego" Przyznano mu dofinansowanie w wysokości blisko 1,6 mln zł.

Forseen Pomerania

Styczeń 01, 2011 - 00:00

Celem praktycznym projektu jest zbudowanie transgranicznego systemu informacyjnego „Biomasa”, wspomagającego zarządzanie zasobami leśnymi dla potrzeb zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony środowiska.

Polski
Subskrybuj RSS - Projekty UE