Rekrutacja

Leśnictwo studia magisterskie

Październik 14, 2014 - 13:59

Specjalność: Gospodarka leśna

 Wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne, absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej; pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

Polski

Leśnictwo

Październik 13, 2014 - 13:55

Rekrutacja http://www.skylark.up.poznan.pl/kandydat

 

 Na początkowych latach studiów wykłada się przedmioty ogólne i podstawowe (na przykład botanika leśna z dendrologią i fitosocjologią; zoologia leśna, gleboznawstwo leśne). Na wyższych latach pojawiają się przedmioty kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne, dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

Polski

Rekrutacja

Październik 13, 2014 - 13:52

Harmonogramy rekrutacji wykonywane są centralnie przez dział studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jest on ustalany indywidualnie na każdy rok rekrutacji. W celu zapoznania się z obecnymi terminami, prosimy o wybór odpowiedniego typu studiów i przejście do Harmonogramu rekrutacji na interesujący nas rok tutaj.

Jeżeli harmonogram na interesujący nas rok nie widnieje na liście, oznacza to że nie został on jeszcze stworzony, i należy powrócić na stronę za pewien czas.

Polski
Subskrybuj RSS - Rekrutacja