Sukcesy studentów

Sylwester Groblewski - Student Roku 2019

Lipiec 01, 2019 - 08:09

28 maja 2019 roku po raz XIII w dziekanacie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obradowała kapituła przyznająca nagrodę „Student Roku im. Józefa Rivolego”. W posiedzeniu brali udział wszyscy jej członkowie tj. prodziekan Wydziału Leśnego ds. studenckich – dr hab. Cezary Beker, przewodniczący Zarządu Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego – mgr inż. Jerzy Flisykowski oraz sekretarz oddziału – dr hab. Wojciech Kowalkowski, opiekun Koła Leśników – dr hab. Jarosław Szaban i redaktor naczelny Przeglądu Leśniczego – dr hab. Władysław Kusiak.

Michał Macan na podium w Mistrzostwach Europy we Wspinaczce Drzewnej

Czerwiec 26, 2019 - 09:16

W ogólnej klasyfikacji uplasował się na 8 miejscu, tuż za finalistami. Od finałowej Konkurencji Mistrzów, w której wystąpiło sześciu najlepszych zawodników, Michała dzieliły jedynie 3 punkty.

Dodatkowo Michał otrzymał prestiżową nagrodę "Spiryt of Competition" przyznawaną corocznie osobie tworzącej pozytywną atmosferę podczas zawodów.

Trójka studentów Wydziału Leśnego UPP w ścisłym finale X edycji Studenckiego Nobla

Czerwiec 03, 2019 - 08:39

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych polskich studentów i umożliwienie najzdolniejszym młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich.

Przemysław Dyba, Hanna Puk wśród laureatów Sesji Studenckich Kół Naukowych UPP

Maj 30, 2019 - 08:37

Tegoroczna Sesja odbyła się 22 maja 2019 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce. Obrady podzielone były na sekcje: Przyrodniczą, Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Techniczną oraz Sesję Posterową.

Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowi podsumowanie działalności naukowej studentów zrzeszonych w kołach naukowych i jest okazją do prezentacji wyników prac badawczych prowadzonych w ramach tych kół. To także miejsce wymiany myśli, poglądów i dyskusji naukowych.

Strony

Subskrybuj RSS - Sukcesy studentów
stat4u