Trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna na tle współczesnych trendów światowych i zmian klimatu – publikacja dr hab. Piotra Mederskiego Science of the Total Environment

Trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna na tle współczesnych trendów światowych i zmian klimatu – publikacja dr hab. Piotra Mederskiego Science of the Total Environment

Maj 21, 2018 - 10:13

Efektywne wdrażanie zasad współczesnej gospodarki leśnej zależy głównie od trwałego i zrównoważonego pozyskiwania drewna. Zmiany klimatu, jak również rosnący popyt na drewno i jego produkty, wymagają jednocześnie poszanowania zasad optymalnego pozyskiwania drewna jako elementu trwałego i zrównoważonego leśnictwa. Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja najważniejszych aspektów związanych z oceną pozyskiwania drewna oraz zaproponowanie nowego paradygmatu opisującego trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna w kontekście zmian klimatu i innych warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych.

W niniejszym artykule poddano analizie i dyskusji wcześniejsze publikacje dotyczące pozyskiwania drewna. W analizie uwzględniono szereg opracowań analizujących i oceniających pozyskiwanie drewna z uwzględnieniem różnych parametrów w ramach wyróżnionych aspektów. Ustalono w ten sposób, iż trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna to jednocześnie ograniczanie niekorzystnych zmian klimatu poprzez zwiększenie sekwestracji węgla, zwiększenie efektywności gospodarki leśnej, poprawa bezpieczeństwa pracy i zwiększenie jakości uzyskanego drewna. W wyniku przeprowadzonej analizy opracowano nowy koncept – trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna (TZPD). W tym ujęciu pełna charakterystyka TZPD obejmuje nową, poszerzoną listę pięciu kluczowych aspektów opisujących efektywne pozyskiwanie drewna: 1) środowisko, 2) ergonomia, 3) ekonomia, 4) optymalizacja jakości produktów i produkcji, oraz 5) aspekty społeczne. W nowym koncepcie TZPD autorzy zwracają uwagę na ważną ekologicznie rolę pozyskiwanego drewna użytkowego jako odnawialnego, przyjaznego środowisku materiału wykorzystywanego w przemyśle na potrzeby społeczne. Ponadto zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania pozostałości po pozyskiwaniu drewna, stanowiących alternatywę wychodzącą naprzeciw potrzebom społecznym z jednoczesnym poszanowaniem uwarunkowań klimatycznych.

 

Piotr Mederski

ZałącznikWielkość
PDF icon artykuł.pdf1.75 MB
Plik SFO_abstrakt_pl.docx76.33 KB
stat4u