VI posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

VI posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Maj 14, 2020 - 07:36

12 maja odbyło się, szóste w kadencji, a pierwsze w formie zdalnej, posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne. Do transmisji wykorzystano platformę ZOOM. Przewodniczący Rady - prof. dr hab. Andrzej Czerniak koordynował posiedzenie ze specjalnie przygotowanej do takich celów sali znajdującej się w Dziale Aparatury UP. Towarzyszyli mu: prof. UPP dr hab. Piotr Mederski  koordynator głosowań online oraz prof. UPP

Wojciech Kowalkowski - przewodniczący Komisji Wydziałowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kwiryna Napartego. Rada podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i wyznaczeniu terminu publicznej obrony mgr inż. Kwiryna Napartego na 27 maja. Będzie to pierwsza w warunkach epidemii koronawirusa obrona doktoratu na Wydziale Leśnym.

Anna Strzelińska