Władze

Dziekan
Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Prodziekani:

Prodziekanami ds. studiów:

  • Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński
  • Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
  • Dr hab. Janusz Szmyt

prodziekan ds. finansów:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz