Weronika Mysiak Studentem Roku

Weronika Mysiak Studentem Roku

Czerwiec 12, 2018 - 08:47

22 maja 2018 roku po raz XII obradowała kapituła przyznająca nagrodę „Student Roku im. Józefa Rivolego” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy jej członkowie tj. prodziekan Wydziału Leśnego ds. studenckich – dr hab. Cezary Beker, przewodniczący Zarządu Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego – mgr inż. Jerzy Flisykowski oraz sekretarz oddziału – dr hab. Wojciech Kowalkowski, opiekun Koła Leśników – dr hab. Jarosław Szaban i redaktor naczelny Przeglądu Leśniczego- dr hab. Władysław Kusiak.

Do wyróżnienia nominowano siedmioro studentów: Wojciecha Czupera, Patrycję Hennik, Weronikę Mysiak, Sonię Paź, Urszulę Strugarek, Karola Tomczaka  i Bogumiłę Waśko.

Po przybliżeniu sylwetek kandydatów odbyła się dyskusja, a następnie przeprowadzono głosowanie. Zaszczytne wyróżnienie „Studenta Roku 2018” otrzymała Weronika Mysiak – studentka studiów leśnych II stopnia. Za wyborem przemawiały jej bogate dokonania w samorządzie studenckim i Kole Leśników. Laureatka pełniła różne funkcje, m.in. była zastępcą przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Leśnego, prezesem Koła Leśników. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas tegorocznego absolutorium Wydziału Leśnego w dniu 30 czerwca 2018 r.

W. Kusiak

stat4u