Wpływ pory roku na częstość i stopień uszkodzeń drzew podczas trzebieży wczesnej w drzewostanach olchy czarnej w Polsce

Wpływ pory roku na częstość i stopień uszkodzeń drzew podczas trzebieży wczesnej w drzewostanach olchy czarnej w Polsce

Maj 12, 2020 - 12:34

Użytkowanie drzewostanów olchowych, które rosną głównie na siedliskach podmokłych jest utrudnione przede wszystkim ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, okresowo lub stale utrzymujące się podtopienie oraz gleby torfowe o niskiej nośności. Planując pozyskanie drewna w takich uwarunkowaniach przyrodniczych należy zwracać uwagę nie tylko na dobór właściwej technologii i organizacji pracy, ale w jak najszerszym zakresie wykorzystać inne aspekty, jak chociażby dobór odpowiedniej pory roku, która pozwoliłaby ograniczyć szkody w środowisku leśnym.

W pracy porównano ilość i rozmiar uszkodzeń powstałych podczas pozyskania drewna  prowadzonego latem i zimą w ramach trzebieży wczesnej w drzewostanach olchy czarnej. Pozyskanie drewna realizowano w technologii ręczno-maszynowej (ścinka drzew i wyróbka sortymentów 1,2 i 2,5 m pilarką, zrywka drewna ciągnikiem rolniczym z wozem z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

Wyniki badań potwierdziły, że pora roku ma istotny wpływ na stopień uszkodzenia pozostającego drzewostanu. W wyniku pozyskiwania drewna w ramach trzebieży wczesnej w drzewostanach olchowych uszkodzeniu uległo 8,3% drzew, przy czym dwukrotnie więcej latem niż zimą. Pora roku nie miała większego wpływu na umiejscowienie zranień, natomiast istotnie wpływała na wielkość i rodzaj uszkodzeń – pozyskanie prowadzone latem powodowało większe i głębsze rany.

Witold Grzywiński, Rafał Turowski, Bartłomiej Naskrent, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak

The effect of season of the year on the frequency and degree of damage during commercial thinning in black alder stands in Poland