Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą

Październik 09, 2014 - 20:58

Wydział Leśny jest członkiem IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) i EFI (European Forest Institute). Uczestniczy w programach badań EFI.

Polski

Pod auspicjami EFI i IUFRO Wydział Leśny UP w Poznaniu zorganizował, międzynarodową konferencję na temat biomasy leśnej pt. „Forest Biomass Conference”. Konferencja odbyła się w dniach 7-9 października 2013. W uznaniu za doskonałą organizację konferencji „Forest Biomas Conference”, Prezydent IUFRO prof. Niels Elers Koch wystosował słowa uznania dla jej organizatorów. Zapraszamy na stronę konferencji: http://www.up.poznan.pl/forestbiomass/

 
Wydział podpisał kilka umów bilateralnych o wymianie w zakresie badań naukowych i kształcenia studentów, z partnerami zagranicznymi: we Lwowie (Ukraina), w Kownie (Litwa), w Zwoleniu (Słowacja) i College Station (Teksas, USA). W przygotowaniu są kolejne umowy. Jednostki Wydziału prowadzą również nieformalną współpracę z innymi partnerami zagranicznymi.
 

We wrześniu 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a: Gruzińskim Uniwersytetem Technicznym w Tbilisi oraz Gruzińską Państwową Akademią Nauk Rolniczych. Oba porozumienia zostały zawarte na okres pięciu lat, a ich głównym celem jest prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz wymiana pracowników i studentów wszystkich stopni nauczania. Doszło także do podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a trzema jednostkami Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji: Państwową Agencją Leśną, Państwową Agencją Ochrony Przyrody i Departamentem Kontroli Środowiska. Współpraca między gruzińskimi i polskimi partnerami dotyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie leśnictwa oraz ochrony przyrody i środowiska.

W maju 2013 r.  została podpisana kolejna umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a Państwową Akademią Rolniczą w Irkucku. W ramach współpracy w nastąpi wymiana studentów –  studenci Wydziału Leśnego pojadą na Syberię, a studenci i pracownicy z Rosji będą naszymi gośćmi.

 
 
Wymiana zagraniczna studentów Wydziału Leśnego odbywa się m.in. w ramach programów:
  • Erasmus +
  • Euroforester
  • MostAR

Na podkreślenie zasługuje międzynarodowa aktywność Koła Leśników-Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które współpracuje z IFSA  International Forestry Students' Association.

W ramach tej współpracy w maju 2014 członkowie Koła Leśników zorganizowali spotkanie NERM 2014. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób z 12 krajów. NERM (Northern European Regional Meeting), jest corocznym, międzynarodowym spotkaniem studentów leśnictwa, które organizowane jest przez studentów zrzeszonych w IFSA.
 
Pod patronatem IFSA w latach 2011-2013 na Wydziale Leśnym odbywały się Międzynarodowe Obozy studenckie „ForseenPOMERANIA Camp”, w których wzięło udział ponad 300 studentów z krajów: Chiny, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Iran, Włochy, Łotwa, Litwa, Nigeria, Polska, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Ukraina.
 
Studenci Wydziału Leśnego UP w Poznaniu aktywnie uczestniczą w Międzynarodowych spotkaniach InterFOB.
 
 
Działo się
 
 
 

Sukces naszych studentów w Brnie

Podziękowania dla Wydziału Leśnego z Luksemburga

Leśne targi LAS-EXPO - relacja

Costs of mechanised forest operations in mountain regions and flat terrains

 Sukces Ani Gduli na międzynarodowej konferencji młodych naukowców we Lwowie

Forestry Versatility 2015, czyli zawody wszechstronności leśnictwa w Brnie

Wykład prof. Karla Stampfera z Austrii

InterFob 2015

NERM 2014 - 30 uczestników z 12 krajów

Listy gratulacyjne Prezydenta IUFRO

INTERFOB 2014

Forest Management in National Parks Conference, Prague 2014

Wyjazd Sekcji Entomologicznej na Międzynarodowe Spotkanie Entomologów w Pradze

ForseenPOMERANIA Camp – ponad 200 osób z 22 krajów

Sukces Koła Leśników na Sympozjum we Lwowie

Martin Isenburg poprowadzi warsztaty na ForseenPOMERANIA Camp

Umowa o współpracy z Państwową Akademią Rolniczą w Irkutsku podpisana

Pracownicy Wydziału Leśnego – na biegu w Eberswalde

 


stat4u