Wydział Leśny i Technologii Drewna – po 66 latach ponownie razem

Wydział Leśny i Technologii Drewna – po 66 latach ponownie razem

Wrzesień 01, 2020 - 07:54

Od 1 września 2020 roku zaczyna działać Wydział Leśny i Technologii Drewna, na podstawie  Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej wydziałów, nazw i symboli jednostek wewnątrz wydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po 66 latach po połączeniu Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Kadra akademicka rozpoczyna nowy rozdział działalności w swojej ponad 100-letniej historii.

Na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna pracuje 208 pracowników i studiuje około 1700 studentów na kierunkach: leśnictwo, technologia drewna, projektowanie mebli,ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna wyróżniono 18 jednostek:

 1. Katedra Botaniki Leśnej
 2. Katedra Ekonomiki Leśnictwa
 3. Katedra Entomologii Leśnej
 4. Katedra Fitopatologii Leśnej
 5. Katedra Hodowli Lasu
 6. Katedra Inżynierii Leśnej
 7. Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
 8. Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu
 9. Katedra Techniki Leśnej
 10. Katedra Urządzania Lasu
 11. Katedra Użytkowania Lasu
 12. Katedra Tworzyw Drzewnych
 13. Katedra Chemicznej Technologii Drewna
 14. Katedra Chemii
 15. Katedra Meblarstwa
 16. Katedra Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej
 17. Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 18. Ogród Dendrologiczny

Wydział Leśny i Technologii Drewna staje się dużym i silnym Wydziałem, który będzie odgrywać znaczącą rolę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a także silnie i pozytywnie oddziaływać na życie gospodarcze i społeczne w kraju