Wydział Leśny uhonorowany Laurem Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Wydział Leśny uhonorowany Laurem Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Lipiec 13, 2020 - 09:20

W celu wyróżnienia osób i jednostek szczególnie zaangażowanych w promowanie idei społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wręczone zostały podziękowania oraz honorowe Laury Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Wśród laureatów znalazł się Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Pozostali laureaci:

• Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

• Samorząd Studencki Wydziału Ekonomiczno-Społecznego,

• Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu,

• Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

• Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

 

Więcej w raporcie pełnomocnika SOU