Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wysoko oceniony w Rankingu Perspektywy 2017

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wysoko oceniony w Rankingu Perspektywy 2017

Styczeń 25, 2017 - 09:29

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom naszych czasów. Właśnie takie uczelnie wskazuje Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2017.

W rankingu kierunków rolniczych i leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmuje 5 miejsce (92,1 pkt), zaraz za nami jest Wydział Leśny SGGW (88,1 pkt). Zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu (100,0 pkt), a 4 miejsce tuż przed nami Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (93,6 pkt).

Rankingu uczelni przedstawionym przez tygodnik Perspektywy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest na miejscu 28 (50,8 pkt), zaraz za SGGW (51,2 pkt).

stat4u