Wydział Leśny UPP uzyskał kategorię naukową A

Wydział Leśny UPP uzyskał kategorię naukową A

Październik 17, 2017 - 08:07

Z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że w wyniku oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskał kategorię naukową A.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  •  osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Leśnego, którzy przez ostatnie cztery lata podnosili jakość swoich badań, a przede wszystkim, zwiększyli liczbę i jakość monografii oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Dziękuję także studentom i doktorantom za ich wkład we współautorstwo w publikacjach ukazujących się w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports.

Szczególne podziękowania należą się osobom odpowiedzialnym za przygotowanie, selekcję i wprowadzanie danych związanych z procesem ewaluacji jednostek naukowych do elektronicznej ankiety oraz Zintegrowanego Systemu  Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on: dr. hab. Tomaszowi Jelonkowi Prodziekanowi ds. Nauki i Rozwoju Wydziału, mgr inż. Hannie Adamowicz i dr. hab. Arkadiuszowi Tomczakowi.

Warto też nadmienić, że wśród prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach poddanych szczegółowej ocenie przez przedstawicieli środowiska naukowego zasiadających w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydział Leśny znalazł się wśród 332 jednostek naukowych kategorii A.

Po wyróżnieniu przez Polską Komisję Akredytacyjną procesu kształcenia na kierunku leśnictwo to niewątpliwie drugi bardzo ważny sukces Wydziału, ale zarazem zobowiązanie i impuls do jeszcze bardziej wytężonej pracy w celu osiągania coraz lepszych efektów działalności dydaktycznej i naukowej.

 

Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Dziekan Wydziału Leśnego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

stat4u