Wyjazdowa Rada Wydziału

Wyjazdowa Rada Wydziału

Maj 28, 2018 - 12:03

W czwartek 26 maja 2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na zaproszenie firmy STEICO Sp. z o. o. gościliśmy w Czarnkowie.

Posiedzenie odbyło się w sali Kina Światowid. Przywitał nas Wiceprezes Zarządu  STEICO CEE Sp. z o.o. Waldemar Motyka, który przedstawił nam informację o firmie i jej produktach. Po przeprowadzeniu siódmego w roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału przejechaliśmy do Zakładu STEICO, gdzie dołączyli do nas pracownicy firmy z Wiceprezesem Zarządu STEICO Sp. z o. o. Andrzejem Gajewskim, członkiem Rady Pracodawców WL UPP. Prezesi oprowadzili nas po zakładzie przedstawiając jego rozwój i poszczególne linie produkcyjne.

W imieniu własnym oraz całej Rady Wydziału Leśnego składam serdecznie podziękowania Panom Wiceprezesom Andrzejowi Gajewskiemu i Waldemarowi Motyce za zorganizowanie bardzo interesującego pobytu w Zakładzie STEICO, a także za poświęcony czas. Podziękowania składamy także Pani Annie Wyrwał Asystentce Zarządu Zakładu STEICO Sp. z o. o., która czuwała nad organizacją i przebiegiem spotkania. 

Prof. dr hab. Piotr Łakomy

stat4u