Wymiana studentów i pracowników Wydziału Leśnego UP w Poznaniu w ramach projektów ERASMUS+ z Azerbejdżanem i Gruzją

Wymiana studentów i pracowników Wydziału Leśnego UP w Poznaniu w ramach projektów ERASMUS+ z Azerbejdżanem i Gruzją

Marzec 10, 2017 - 08:30

Od 8 do 17 lutego 2017 roku przebywał w Azerbejdżanie i Gruzji pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego do spraw kontaktów z krajami Kaukazu – dr inż. Grzegorz Rączka. Wizyta miała charakter organizacyjny i związana była z realizacją dwóch projektów mobilnościowych, w ramach programu Erasmus+ dla krajów partnerskich: Azerbejdżanu i Gruzji (KA_107). Czas trwania obu projektów zaplanowany jest na dwa lata akademickie (2016/17 i 2107/18), a zakres obustronnych wymian obejmuje trzy grupy mobilnościowe: pracowników niedydaktycznych, nauczycieli akademickich i studentów studiów magisterskich (drugiego stopnia).

Partnerami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Leśnego są: Azerbejdżański Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Azerbaijan State Agricultural University) w Gandży (www.adau.edu.az) oraz Gruziński Uniwersytet Techniczny (Georgian Technical University) w Tbilisi (www.gtu.ge). Obie kaukaskie uczelnie są wiodącymi w swoich krajach jednostkami naukowymi i od lat współpracują z naszym Uniwersytetem i Wydziałem.

W trakcie wizyty i spotkań z władzami obu uczelni partnerskich oraz z koordynatorami projektów, uzgodniono podstawowe elementy organizacyjne i proceduralne, związane z planowanymi mobilnościami. Ogółem, projekty przewidują następujący zakres wymiany (wyjazdy za granicę, przyjazdy do Polski):

Typ mobilności i czas jej trwania

Azerbejdżan

Gruzja

Pracownicy niedydaktyczni

(po 5 dni)

2 wyjazdy / 2 przyjazdy

2 wyjazdy / 3 przyjazdy

Nauczyciele akademiccy

(po 7 dni)

4 wyjazdy / 2 przyjazdy

5 wyjazdów / 5 przyjazdów

Studenci

(po 5 miesięcy)

2 wyjazdy / 3 przyjazdy

2 wyjazdy / 3 przyjazdy

Ogółem

8 wyjazdów / 7 przyjazdów

9 wyjazdów / 11 przyjazdów

 

Mobilności pracowników niedydaktycznych i nauczycieli zaplanowano na trzy semestry (letni semestr 2016/17 oraz dwa semestry 2017/18), a mobilności studentów – na zimowy semestr 2017/18.

Wkrótce ogłoszone zostaną szczegółowe kryteria i regulaminy naboru uczestników projektu.

Poniżej linki do sprawozdań z wizyty, zamieszczonych na stronach obu partnerskich uczelni:

http://adau.edu.az/event/poznan-polsa-tebiet-elmleri-universitetinin-professoru-qreqori-raczka-grzegorz-raczka-adau-ya-isguzar-sefer-etmisdir

http://gtu.ge/Eng/News/?ELEMENT_ID=6888

 

                                                                                                                                                             Grzegorz Rączka

ZałącznikWielkość
PDF icon AZ_GEO_1.pdf236.51 KB