Zapraszamy na studia do Poznania – trwa rekrutacja

Zapraszamy na studia do Poznania – trwa rekrutacja

Czerwiec 19, 2020 - 11:39

 

 

Studia magisterskie "Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo Leśna" - 

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, którego program powstał z współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

Więcej informacji znajdziesz: nr tel.507 927 286 mail:rekwl@up.poznan.pl

Więcej o kierunku

Informacje dla kandydata 

Studia podyplomowe

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja - rekrutacja do 30 września

Termin uruchomienia studium: październik 2020 – czerwiec 2021, nabór do końca sierpnia, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc może zakończyć się wcześniej. O zapisie na studium decyduje kolejność zgłoszenia.

Kontakt: Prof. dr hab. Tomasz Jelonek, e-mail: tjelonek@up.poznan.pl, tel. kom. 600 077 368

Więcej o studiach 

 

Studia Podyplomowe „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” – ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Ruszył nabór na kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” (rok akademicki 2020/2021). Studia cieszą się ogromną popularnością przede wszystkim wśród pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, biur urządzania lasu. Warto podkreślić, że są one jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi dotyczącymi problematyki hodowli lasu.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy! Dzwoń lub wyślij maila:
dr hab. Janusz Szmyt, Kierownik Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu” – tel. + 48 61 848 77 35, e-mail: janusz.szmyt@up.poznan.pl
mgr inż. Elżbieta Borowiak – tel. + 48 61 848 77 34, e-mail: khl@up.poznan.pl

Więcej o studiach 

 

Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody"

Trwa nabór na XX edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody” w roku akademickim 2020/2021.

Studia te skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz pogłębić umiejętności i kompetencje zawodowe w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prowadzący m.in. studia MBA), Uniwersytetu Przyrodniczego, SGGW, specjaliści z PGL LP oraz z Dyrekcji Ochrony Środowiska. Miejsce spotkań: OSW Porażyn. Studia trwają dwa semestry (od października-listopada do września).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: dr inż. Jakub Glura – kierownik, tel.: 693 130 304, e-mail: jakub.glura@up.poznan.pl

dr Marta Molińska-Glura – sekretarz, tel.: 607 880 846,e-mail: zarzlesn@up.poznan.pl

Więcej o studiach

STUDIA PODYPLOMOWE „GOSPODARKA FINANSOWA W LASACH PAŃSTWOWYCH”

Informujemy, że trwa rekrutacja na VIII. edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych „Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych”. Zajęcia rozpoczynamy od października 2020 roku. Zapraszamy chętne osoby do wzięcia w nich udziału.

Studia z zasady są skierowane do absolwentów kierunku leśnictwo, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach Lasów Państwowych. W ostatnich latach w studiach podyplomowych uczestniczy również coraz więcej pracowników księgowości z krótkim stażem pracy. Zajęcia prowadzone są w przystępnej formie przez wybitnych praktyków z PGL LP oraz pracowników naukowo-dydaktycznych (UE w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, UP w Poznaniu). Ramowy program studiów obejmuje zarządzanie przedsiębiorstwem, zarzadzanie w organizacji PGL LP, rachunkowość i gospodarkę finansową w jednostkach PGL LP oraz zarządzanie finansami w jednostkach PGL LP.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej http://www1.up.poznan.pl/sgflp/

 

kontakt:

Kierownik: dr inż. Anna Ankudo-Jankowska, e-mail: anna.ankudo-jankowska@up.poznan.pl, tel.: 61 848 76 87, 609 848 277         

Sekretarz: dr inż. Monika Starosta-Grala, e-mail: monika.starosta-grala@up.poznan.pl, tel.: 61 848 76 87, 793 756 585

                                                             

Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu prawa pracy oraz nowoczesnych narzędzi oceny i kształtowania warunków i środowiska pracy. Studia przygotowują do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podnoszą kwalifikacje osób już pracujących w służbie bhp.

Studia adresowane są do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).

Kontakt:

prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński – kierownik studiów

tel. (61) 848 75 88

e-mail: witold.grzywinski@up.poznan.pl      

Sekretariat studiów:

Studium Podyplomowe BHP w Leśnictwie

Katedra Użytkowania Lasu

ul. Wojska Polskiego 71A

60-625 Poznań

tel. 61 848 77 54

kul@up.poznna.pl