Zapraszamy na studia do Poznania – trwa rekrutacja

Zapraszamy na studia do Poznania – trwa rekrutacja

Czerwiec 19, 2020 - 11:39

Studia inżynierskie: leśnictwo

Studia magisterskie: Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo Leśna

Studia podyplomowe: „Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja”, „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II”, "Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody"

Studia inżynierskie - Leśnictwo

W rankingu Perspektywy 2016 i 2017  kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju.

Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach oraz w firmach związanych z leśnictwem, w tym w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Więcej o kierunku

Informacje dla kandydatów 

 

Studia magisterskie "Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo Leśna"

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, którego program powstał z współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

Więcej informacji znajdziesz: nr tel.507 927 286 mail:rekwl@up.poznan.pl

Więcej o kierunku

Informacje dla kandydata 

Studia podyplomowe

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

Termin uruchomienia studium: październik 2020 – czerwiec 2021, nabór do końca sierpnia, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc może zakończyć się wcześniej. O zapisie na studium decyduje kolejność zgłoszenia.

Kontakt: Prof. dr hab. Tomasz Jelonek, e-mail: tjelonek@up.poznan.pl, tel. kom. 600 077 368

Więcej o studiach 

 

Studia Podyplomowe „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” – ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Ruszył nabór na kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu I” i „Hodowla lasu II” (rok akademicki 2020/2021). Studia cieszą się ogromną popularnością przede wszystkim wśród pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, biur urządzania lasu. Warto podkreślić, że są one jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi dotyczącymi problematyki hodowli lasu.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy! Dzwoń lub wyślij maila:
dr hab. Janusz Szmyt, Kierownik Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu” – tel. + 48 61 848 77 35, e-mail: janusz.szmyt@up.poznan.pl
mgr inż. Elżbieta Borowiak – tel. + 48 61 848 77 34, e-mail: khl@up.poznan.pl

Więcej o studiach 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody

Trwa nabór na XX edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody” w roku akademickim 2020/2021.

Studia te skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz pogłębić umiejętności i kompetencje zawodowe w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prowadzący m.in. studia MBA), Uniwersytetu Przyrodniczego, SGGW, specjaliści z PGL LP oraz z Dyrekcji Ochrony Środowiska. Miejsce spotkań: OSW Porażyn. Studia trwają dwa semestry (od października-listopada do września).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: dr inż. Jakub Glura – kierownik, tel.: 693 130 304, e-mail: jakub.glura@up.poznan.pl

dr Marta Molińska-Glura – sekretarz, tel.: 607 880 846,e-mail: zarzlesn@up.poznan.pl

Więcej o studiach