Zbigniew Krysztofiak pierwszym „zdalnym” magistrem Wydziału Leśnego UPP

Zbigniew Krysztofiak pierwszym „zdalnym” magistrem Wydziału Leśnego UPP

Maj 07, 2020 - 08:45

W poniedziałek 04.05.2020 roku odbył się pierwszy egzamin dyplomowy przeprowadzony w sposób zdalny przy pomocy platformy ZOOM. Do egzaminu przystąpił student studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Pan Zbigniew Krysztofiak. Praca dyplomowa pt. „Porównanie zmian zawartości wybranych pierwiastków w glebach Nadleśnictwa Krotoszyn” została przygotowana pod kierunkiem Prof. UPP dr hab. Pawła Rutkowskiego, Recenzentem pracy był Prof. dr hab. Maciej Skorupski.

Egzamin przeprowadzony w sposób zdalny był podyktowany nadzwyczajną sytuacją spowodowaną przez COVID-19 a zarazem reakcją WL UPP na potrzeby studentów związane z koniecznością ukończenia studiów. W tym celu opracowano wewnętrzną procedurę obiegu dokumentów, która umożliwia jego przygotowanie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Taka forma egzaminów dyplomowych będzie obowiązywała na Wydziale Leśnym UPP do czasu powrotu Uniwersytetu do normalnej działalności.

Kolejne egzaminy dyplomowe odbędą się w najbliższych dniach.

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński