Координаторы

Координаторы

февраля 05, 2019 - 14:50

Dr hab. Krzysztof Jabłoński, e-mail: krzysztof.jablonski@up.poznan.pl

Dr Tomasz Najgrakowski, e-mail: tomasz.najgrakowski@up.poznan.pl

Почтовый адрес для переписки:

Dziekanat Wydziału Leśnego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Polska

logotyp poziom_0.JPG